26.1.11

இகபரம்பிறப்பின் ரகசியம் 
தேடி 
பெருவெளியினுள்
பிரவேசித்தேன் 

அனுஜன்ம அரசனோ 
த்ரிஜென்ம சேவகனோ 
பகுத்துணர முடியவில்லை 

சிறகு முளைத்திறக்கும் 
பரிதாப ஈசலோ 


புல் குடும்ப 
தென்னையோ 


விடம் கொண்ட 
ஈரமில்லா அரவமோ 


பிறவி பெருங்கடலின் 
ஆழம் அறியப்படவில்லை 

திடுக்கிட்டு விழித்தபோது 
பெல்லோபியன் குழல்வழியோடி
ஓட்டத்தில் வென்ற 
கோடியில் ஒருவனென்பது
மட்டும் புரிந்தது.............. 


டிஸ்கி : 27.01.2011 இன்று எனது பிறந்தநாள். 
வாழ்த்து கூறிய அனைவருக்கும் நன்றி.8.1.11

தட்டான்விராட் பிறங்கடை
அபிவாதனம் 


கழஞ்சு தண்டவாணி 
தாமிரக்குன்றிமணி 
குழைந்துருக்கிய 
மங்கல நாண்


அயத்தின் களங்கு
நீக்கி 
தணலில் தட்டிய 
கொழு


உளி துளைத்து 
துயில் திளைக்க 
தேக்கு சேக்கை


மாந்தக்கோட்டத்தின்
காந்தக்கோட்டை


யாழியின் அண்ணத்தில்
உருளும் கல் 


துரியோதனன் வழுக்கிய 
இந்திர பிரஸ்தம் 


ஆண்டவர்களின் 
ஆயுத கர்த்தாக்கள் 


பெருந்தனக்காரர்களின் 
பிரதேச பிரவேசம்


மயில் துத்தம் 
தீர்த்தமாய் 
மரித்த உயிர்கள் 


காட்மிய புகையில்
நுரையீரல் அரிப்புகள் 
கந்தாரச்சுவையில் 
உப்பிய கணயங்கள்


ஆறறிவு மிஞ்சிய 
அரும்பெரிய சந்ததி 
அடிமை அமீபாவாய் 
ஒடுங்கியது கண்டு 


குஞ்சர மல்லனின் 
பிரமேந்திரக்கல்லில் 
வெந்துளி  கசிகிறது 
கமலாலய தச்சனின் 
ஆரூர்க்குள  நீராய்