23.9.11

சில ஹைக்கூக்கள்


தெளிந்த வானில் 
நகரும் நட்ச்சத்திரம்
பண ராசி

எலக்ட்ரானிக் ஓட்டு
இயந்திரத்தில்
கைநாட்டிய வேட்பாளர்

சிறுமியின் கிழிந்த 
சட்டையில் தெரிகிறது 
யாரோ துணையென்று குத்திய பச்சை 

காதலின் காயங்கள் 
கவிதை வழியாக
மருந்திட்டு கொல்கிறது

இரவில் கழிகிறது 
உச்ச தவங்களும்
மிச்ச காமங்களும்  

1.9.11

கடவுளிலிருந்து


காமம் விற்க 
கடை விரிக்கப்பட்டது 
அலங்கார தோரணங்கள் கட்டி 
ஒலிபெருக்கி அலற 
இளையவர் முதல் 
முதியவர் வரை 
அலைமோதிய கூட்டத்தில் 
வரிசையின் 
முதல் ஆளாக 
கடவுள் 
நின்றுகொண்டிருந்தார் .........