15.8.11

பயணம்மிச்ச சில்லறை தேடி 
நடத்துனர் முதுகை சுற்றும் 
பார்வைகள்

சித்திரை வெயிலில் 
தோள் சாயும்
சதாபிஷேக பெரியவர் 

பெருமஞ்சள் முடிச்சுடன் 
யாருக்கும் கேட்காமல் பேசி வரும்
முன்னிருக்கை புதுமண ஜோடி

சீரியல் பார்த்து 
சிரிப்பை மறந்த 
மாமியார் மருமகள் 

ங்கோ ஒரு மூலையில் 
ஒலித்து கரையும் 
"ராமன் ஆண்டாலும்"

ரொம்ப நாளாகிவிட்டது 

ராணுவ ஒழுங்குடன்  
குளிர் காற்றோடு 
பயணிக்கும் சொகுசு கார் 
பிரயாணங்கள் இப்பொழுதெல்லாம் 
சுகிப்பதே இல்லை.....................................