18.6.13

சித்தப்பாக்கள்அப்பாக்களின் எதிர் வடிவமே 
சித்தப்பாக்கள் 

அப்பா அமைதி என்றால் 
சித்தப்பா லொட லொட 

அப்பா கோபக்காரர் என்றால் 
சித்தப்பா கருணா மூர்த்தி 

அப்பா சூரியன் என்றால் 
சித்தப்பா நிலா 

பரிந்து பேசுவதிலும் 

அன்பை வெளிக்காட்டுவதிலும் 

எதை கேட்டாலும் வாங்கித்தருவதிலும் 

உற்சாகப்படுத்துவதிலும் 

தன்  உடைமைகளைத் தருவதிலும்

சித்தப்பாக்கள் இதயத்தில் நீங்காவிடம் 
பெற்றுவிடுகிறார்கள் 

அப்பாக்களும் யாரோ ஒருவருக்கு
சித்தப்பாவாய் 
இருக்கக்கூடும் 

சித்தப்பாக்களும் யாரோ ஒருவருக்கு 
அப்பாவாய் இருக்கக்கூடும் ........

16.6.13

முதற்காதல்உன் பெயர் சுமந்த
வாகனம் செல்லும்போது 

உன் பெயருடைய குழந்தையை
யாரோ அழைக்கும் பொழுது 

உனக்கு பிடித்த பாடல்
ஒலிக்கும்போது 

ஆகாய நிறத்தில் அபூர்வமாக 
யாரவது தாவணி உடுத்தி செல்லும்போது 

ஆண்ட்ரியாவை திரையில்
பார்க்கும்பொழுது 

பேர் அண்ட் லவ்லியும் பாண்ட்ஸ் பவுடரும் 
சேர்ந்த வாசம் நுகரும்பொழுது 

தெற்றுப்பல் பெண்களை 
காணும் பொழுது 

டிஸ்கோ செயினில் மீன் டாலர் 
அணிந்த பெண்ணை 
கடக்கும் பொழுது 

சிவப்பு நிற பிஎஸ்ஏ சைக்கிள் 
செல்லும் பொழுது  

இதயத்தில் ஆசனமிட்டு 
அமர்ந்து நகர மறுக்கிறது 
மறக்கவியலா நினைவுகள் 

முதற்காதலின்  தோல்விதான் 
சுகமான சுமையாக 
இருக்கிறதெனக்கு ...........