22.1.13

நிகழ்காலம்


கோவிலுக்கு போனால் 
செருப்பு நினைவு 

சினிமாவுக்கு சென்றால் 
பூட்டின் சந்தேகம் 

சுற்றுலா வந்தால் 
அடுத்த மாத கடன் 

நேற்றோ நாளையோ 
எண்ணி 
நிகழ்காலத்தை 
தொலைக்கிறது 
மனது 

17.1.13

சில ஹைகூக்கள் - 2ரோஜாக்கள் 
பள்ளி செல்கின்றன 
முட்களை சுமந்து..

பௌர்ணமி 
மறைவில் காதலர்கள் 
கறைபட்டு 
தேய்கிறது நிலா

நவரத்னங்கள் 
வெட்கின 
உன் நகரத்னம் 
கண்டு ...........