30.9.13

நொடிப்பிறழ்வு


நீர் வழிய 

நிறம் வெளிர

உதடுளர 

நாக்குலர 

நாசி வெம்ப 

மெய் நடுங்கும் 

மைதுன வேளையில்

கார்டெக்ஸ் இழையில்  

ஏதோ  ஒரு நொடியில் 

அவரவர் காதலிகள்

வந்து போகக்கூடும் .......

10.9.13

கவிதைகளிரண்டு - 2


1) நட்புக்கும் காதலுக்கும் 

காதலுக்கும் காமத்திற்கும் 

காமத்திற்கும் கடவுளுக்கும் 

மயிரளவுதான் இடைவெளி 

என்றாலும் 

அறுபடுதல்

மிகச்சிரமமாகத்தான் 

இருக்கிறது 


2)
சிலரின் காதலிகள் 
தெய்வமாகிறார்கள்

சிலரின் காதலிகள் 
தாயாகிறார்கள் 

சிலரின் காதலிகள் 
மனைவியாகிறார்கள் 

சிலரின் காதலிகள்
மகளாகிறார்கள் 

சிலரின் காதலிகள் 
மட்டும் 
பெயரற்ற உறவாக
நெஞ்சை பிசைகிறார்கள்