26.4.14

காதல் மைஇதய வெற்றிடத் தாளில்
உன் பெயரை 
நீலக்கண்ணீரில் 
நனைக்கிறேன் 
கவிதைகளாய் ..............

No comments: