3.9.09

ஹைக்கூ

அல்பாயுசில் போன
அப்பாவின் ஜாதகம்
மகன் பார்க்கிறான்
ஜாதகருக்கு பூரண ஆயுள் 


ஓட்டலில் டிபன்
மீந்தது சோறு
வேலைக்காரிக்கு   கண்ணன் 
மடியில் கணினி 
குழந்தை கிரச்சில் 


2 comments:

Anonymous said...

wonderful

focusphysioclinic said...

the third one is superbda,keep writing -jai